Προσωπικά έργα
2004 – 12 οργανικά για τρίχορδο μπουζούκι