Προσωπικά έργα
2007 – Αυτοσχεδιασμοί και τραγούδια για μπουζούκι