Προσωπικά έργα
2013 – Ζωντανή ηχογράφηση από “Lindenbrauerei” Unna – Germany