Προσωπικά έργα
2014 – Ζωντανή ηχογράφηση από την παράσταση του Πορφυρογένειου Ιδρύματος στην Αγριά Βόλου