Προσωπικά έργα
2016 – “OPTIMA” 10 οργανικές συνθέσεις για μπουζούκι