Μέθοδος για τρίχορδο μπουζούκι
Μέθοδος για τρίχορδο μπουζούκι – Νο.1
Περισσότερα βιβλία
Μέθοδος για τρίχορδο μπουζούκι – Νο.2

Μέθοδος για τρίχορδο μπουζούκι – Νο.2

Οι μαθητευόμενοι, έχοντας διδαχθεί την ύλη του πρώτου τεύχους της Μεθόδου έχουν κάνει μια πρώτη προσέγγιση στις βασικές αρχές τεχνικής, καθώς και στο πρώτο...