Οι Λαϊκοί συνθέτες

“Οι λαϊκοί συνθέτες” είναι μια σειρά βιβλίων της οποίας κάθε τεύχος περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια καθενός ξεχωριστά από τους μεγάλους λαϊκούς συνθέτες. Έτσι αναδεικνύεται το προσωπικό ύφος που είχε ο κάθε συνθέτης στις μελωδίες των τραγουδιών του, αλλά και ως ένα βαθμό αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος τρόπος που ο καθένας έπαιζε μπουζούκι. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλα αυτά τα τραγούδια έχουν αποτυπωθεί στο πεντάγραμμο, όπως ακριβώς έχουν παιχτεί στις πρώτες αυθεντικές εκτελέσεις, ενώ δεν έχουν παραλειφθεί από την παρτιτούρα τα ταξίμια (σολιστικά- αυτοσχεδιαστικά μέρη) που συνοδεύον πολλά από αυτά τα τραγούδια στις ιστορικές ηχογραφήσεις .

1 2