Μέθοδος για τετράχορδο μπουζούκι

Τα βιβλία για το μπουζούκι που αφορούν στη μέθοδο εκμάθησης καθώς και στις παρτιτούρες με τραγούδια και οργανικά κομμάτια, ενδιέφεραν πάντα μια μεγάλη μερίδα μαθητών και δασκάλων του μπουζουκιού. Ενδιέφεραν και ενδιαφέρουν αυτούς που αναζητούν την εκμάθηση του οργάνου μέσα από ένα οργανωμένο και άρτιο τρόπο, που προϋποθέτει φυσικά και τη γνώση της σημειογραφίας της μουσικής και όχι μέσα από τον εμπειρικό και πρακτικό τρόπο που είναι τελικά ανεπαρκής. Η ανάγκη για μια άρτια τεχνική που χρειάζεται το μπουζούκι και που θα αποτελέσει τη διδακτέα ύλη της μεθόδου είναι έντονη εδώ και πολλά χρόνια. Χρειάζονται βιβλία που θα εξυπηρετούν τις τεχνικές ανάγκες του μπουζουκιού ειδικά και όχι βιβλία των οποίων οι τεχνικές υποδείξεις παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική της κιθάρας ή άλλων οργάνων. Είναι πολύτιμο βοήθημα για ένα μαθητευόμενο ή ένα δάσκαλο να έχει στη διάθεσή του μια μέθοδο που να έχει σωστό «βηματισμό», να απαντά σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα που προκύπτουν κατά την εκμάθηση και να είναι απλή και κατανοητή.
Ο Βαγγέλης Τρίγκας, ένας καταξιωμένος σολίστ και καθηγητής μπουζουκιού, έχει κάνει μακροχρόνια έρευνα για να αποκτήσει το μπουζούκι τεκμηριωμένη τεχνική, καθώς και εμπεριστατωμένη σπουδή και διδασκαλία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία για το μπουζούκι που εντάσσονται γενικότερα σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στη Μέθοδο εκμάθησης και η δεύτερη κατηγορία αφορά συλλογές με παρτιτούρες τραγουδιών και οργανικών κομματιών ειδικά για το μπουζούκι.
Τα πέντε βιβλία, (τρία βασικά τεύχη και δύο συνοδευτικά βιβλία με τραγούδια σαν μέρος της σπουδής) που αποτελούν τη Μέθοδο για το τετράχορδο μπουζούκι, «Βαγγέλης Τρίγκας – Μέθοδος για τετράχορδο μπουζούκι», είναι ένας βασικός κύκλος σπουδής του οργάνου.
Εκτός της κλασσικής θεωρίας της μουσικής που περιλαμβάνεται σε αυτή τη Μέθοδο, ένα ιδιαίτερο μέρος της αποτελεί η πρακτική. Το πρακτικό μέρος της Μεθόδου περιλαμβάνει: Ασκήσεις πένας – Ασκήσεις δακτυλοθεσίας – ασκήσεις ολισθημάτων – αναλύσεις συγχορδιών (αρπίσματα) – καλλωπισμούς – γυμνάσματα δεξιοτεχνίας ¬ συγχορδίες – ρυθμούς – ταξίμια – βασικούς κανόνες αυτοσχεδιασμού – λαϊκούς δρόμους – βασικούς κανόνες δακτυλοθεσίας – ασκήσεις ανεξαρτησίας των δακτύλων – λεπτομερή κείμενα περιγραφής τεχνικών χειρισμών – εικόνες για τη σωστή θέση των χεριών και 71 τραγούδια που είναι αντίστοιχου επιπέδου θεωρίας και πρακτικής για κάθε κεφάλαιο της Μεθόδου σαν αναπόσπαστο μέρος της σπουδής.

Μέθοδος για τετράχορδο μπουζούκι – Νο.2

Μέθοδος για τετράχορδο μπουζούκι – Νο.2

Οι μαθητευόμενοι, έχοντας διδαχθεί την ύλη του πρώτου τεύχους της Μεθόδου έχουν κάνει μια πρώτη προσέγγιση στις βασικές αρχές τεχνικής, καθώς και στο πρώτο...