Μαθήματα

Ο Βαγγέλης Τρίγκας έχει μακροχρόνια θητεία στα μαθήματα του μπουζουκιού.  Έχει κάνει επισταμένη έρευνα που αρχίζει από το 1990 για να αποκτήσει το μπουζούκι τεκμηριωμένη τεχνική, που αποτελεί τη βάση για μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη σπουδή. Η σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης  που ο ίδιος έχει καθιερώσει, είναι δομημένη όπως η μέθοδος εκμάθησης ενός κλασσικού οργάνου και περιλαμβάνει ταυτόχρονα όλα εκείνα τα  στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα λαϊκό όργανο όπως το μπουζούκι. Χρησιμοποιεί τη διεθνή σημειογραφία της Μουσικής (πεντάγραμμο), που όπως ο ίδιος υποστηρίζει, πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελέτης των μαθητών. Βοηθά τους μαθητές του να προσεγγίσουν με διαφορετικό, βαθύτερο τρόπο τη μουσική γενικότερα και ειδικότερα το μπουζούκι. Εκτός της αναλυτικής πρακτικής και θεωρητικής γνώσης που τους προσφέρει, προσπαθεί να τους εμφυσήσει την έννοια της αισθητικής και να τους μυήσει στον κλασσικό, καθαρό ήχο του μπουζουκιού.

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρίχορδου και τετράχορδου μπουζουκιού για όλα τα επίπεδα (για αρχάριους, μεσαίου και ανώτερου επιπέδου). Οι μαθητευόμενοι ακολουθούν γενικότερα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδής το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα για τον κάθε μαθητή και περιλαμβάνεται στις δύο πεντάτομες Μεθόδους που έχει εκδώσει για το τρίχορδο και για το τετράχορδο μπουζούκι αντίστοιχα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ONLINE (SKYPE)

Ο Βαγγέλης Τρίγκας ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που άρχισε το 2004 να παραδίδει διαδικτυακά μαθήματα μπουζουκιού σε όλο τον κόσμο. Ήταν και εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα μια επαναστατική μέθοδος διδασκαλίας που άρχισε σταδιακά να γίνεται γνωστή και να εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Ως πρώτος διδάξας αυτού του συστήματος διδασκαλίας έχει μακροχρόνια εμπειρία με αποτέλεσμα τα διαδικτυακά μαθήματα μπουζουκιού να είναι πολύ αποτελεσματικά.  Όπως και στα δια ζώσης μαθήματα, γίνεται εξέταση και παράδοση, ενώ η αποστολή υλικού (παρτιτούρες – ηχογραφημένες ασκήσεις) κάνουν το μάθημα πιο άμεσο και αποδοτικό.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

Από το 2000 και μετά άρχισε να δίνει σεμινάρια μπουζουκιού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να διαδώσει ευρύτερα τις γνώσεις του και να κάνει γνωστές, τις βασικές αρχές τεχνικής που παραμένουν άγνωστες σε λαϊκά – παραδοσιακά όργανα όπως το μπουζούκι.  Τα σεμινάρια μπουζουκιού που διοργανώνονται από ωδεία, μουσικές σχολές, από διάφορους φορείς ή ανεξάρτητες ομάδες ενδιαφερομένων μπορεί να αφορούν όλα τα επίπεδα μαθητευόμενων ή να είναι master class. Το σεμινάριο διαρκεί τρεις ώρες και περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:

 

α) Η διαδρομή του μπουζουκιού από το 1930 ως σήμερα.

Είναι μία αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία του, από το 1933 δηλαδή που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που παίχτηκε το μπουζούκι σε κάθε μία από τις περιόδους που πέρασε ανά δεκαετία και ειδικότερα στους παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξή του,  όπως δεξιοτέχνες –  η σχέση του μπουζουκιού με το λαϊκό τραγούδι – κοινωνικές συνθήκες –  επιρροές από ξένη μουσική και από όργανα άλλων χωρών – η ένταξή του στο έντεχνο – η θέση του στη λαϊκή μας μουσική σήμερα κλπ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου εμβόλιμα, ο Βαγγέλης Τρίγκας με συνοδεία πιάνου παίζει ενδεικτικά οργανικά κομμάτια και τραγούδια κάθε περιόδου.

β) Αναφορά σε βασικές αρχές τεχνικής.

Σ’ αυτή την ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά σε βασικές αρχές τεχνικής με παραδείγματα. Οι βασικές αρχές τεχνικής δεν αφορούν μόνο στο μπουζούκι (τρίχορδο και τετράχορδο), αλλά σε όλα τα έγχορδα της «οικογένειας» του μπουζουκιού (λαούτο – μαντολίνο – ούτι – σάζι κλπ.)

γ) Συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν γενικότερα για όλα τα θέματα που αφορούν στο μπουζούκι.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

Τα σεμινάρια που απευθύνονται σε δασκάλους μπουζουκιού έχουν ως κεντρικό θέμα την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική διδασκαλία, βασικό μέρος της οποίας αποτελεί η διδακτέα ύλη που ο Βαγγέλης Τρίγκας έχει καταρτίσει και έχει συμπεριλάβει στις πεντάτομες Μεθόδους “Βαγγέλης Τρίγκας Μέθοδος για τρίχορδο μπουζούκι”  και “Βαγγέλης Τρίγκας Μέθοδος για τετράχορδο μπουζούκι”. Στα σεμινάρια, εκτός των επισημάνσεων και υποδείξεων που αφορούν τη διδακτέα ύλη, γίνεται αναφορά σε βασικά σημεία του τρόπου διδασκαλίας, που βοηθούν έτσι ώστε τα μαθήματα να είναι αποδοτικά και οι μαθητευόμενοι να αποκτούν συμπαγή γνώση και να έχουν σταθερή  και γρήγορη εξέλιξη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ / Μπουζούκι & ουίσκι ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - Τεχνική ανάλυση

Bouzouki Lesson/Seminar by Vangelis Trigas - 1 of 8

Bouzouki Lesson/Seminar by Vangelis Trigas - 2 of 8

Bouzouki Lesson/Seminar by Vangelis Trigas - 3 of 8